کارگاه معرفی رویداد ایده شو

کارشناسان پارک علم و فناوری با حضور در صبحگاه مدرسه به بیان توضیحاتی پیرامون رویداد ایده شو پرداختند. این رویداد با عنوان یزد بهره ور و در زمینه های زیبا سازی شهری، بازی های خلاقانه شهری، محیط زیست شهری همراه با کارگاه های بارش فکری توسط شهرداری یزد برگزار می شود.

خبرتوسط: واحد تربیتی