اردوی درون مدرسه ای و اکران فیلم سینمایی

سه شنبه 3 بهمن ماه اردوی درون مدرسه ای در دبیرستان دوره اول دخترانه در جمعی کاملا دوستانه و صمیمی برگزار شد و دانش آموزان روز متفاوتی را در مدرسه تجربه کردند. مولودی خوانی، شرکت در مسابقات ورزشی و اکران فیلم سینمایی از جمله برنامه های این روز بود.

 

خبرتوسط: واحد تربیتی