پویش دل نوشته ای برای مادرم

در ایام سوگواری حضرت فاطمه (سلام الله علیها) دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول سیدالشهدا ، دل نوشته ها، خاطرات و روایت هایی از مادران را به رشته تحریر درآوردند.

از برترین دل نوشته ها تقدیر شد.

خبرتوسط: واحد تربیتی