طرح حفظ قرآن

دانش آموزان زهرا نوری،  نازنین زهرا قرشی و نازنین فاطمه بیکی در طرح حفظ قرآن ویژه جامعه تعلیمات اسلامی یزد شرکت کردند. جناب آقای آبایی معاونت امور تربیتی مجتمع سیدالشهدا از این دانش آموزان تقدیر کردند.

خبرتوسط: واحد تربیتی