شرکت در مسابقات قرآن و عترت

دانش آموزان برتر راه یافته به مرحله ناحیه ای مسابقات احکام، انشای نماز و تفسیر قرآن با حضور در محل برگزاری مسابقات، به رقابت با سایر دانش آموزان ناحیه 2 آموزش و پرورش پرداختند.

خبرتوسط: واحد تربیتی