ضبط تیزر لیگ جت

به همت جبهه فرهنگی استان، تیزر تبلیغاتی لیگ جت با همکاری تعدادی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول سیدالشهدا ضبط و در شبکه استانی یزد پخش شد.

خبرتوسط: واحد تربیتی