معرفی مدیریت مدرسه

از سال 1386 در مجتمع سیدالشهداء در سمت دبیری ریاضی مشغول به کار شدند. ایشان از سال 1392 تا کنون مدیریت دبیرستان های دوره دوم و سپس دوره اول واحد پاسداران را بر عهده گرفتند و از سال 1397 به عنوان مدیریت واحد آموزشی در دبیرستان دوره اول دخترانه سیدالشهداء ، واحد شهید چمران فعالیت دارند.

لازم به ذکر است رشته تحصیلی ایشان کارشناسی ارشد ریاضی محض می باشد.

  •  نام و نام خانوادگی: الهه شیرازی
  •  سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد: ریاضی محض (گرایش آنالیز) از دانشگاه سراسری یزد
  • سوابق خدمتی:    دبیر ریاضی از سال 1386 تا 1392                                                                                               مدیریت مدارس مختلف از سال 1392 تاکنون