اخبار مدرسه

هیچ خبری یافت نشد.
اخبار مدرسه
همراه با کبوتران حرم

بوی عطر خوش زیارت فضای حاکم در آموزشگاه را معطر نمود و دل های تمامی دانش آموزان مشتاق را هوایی کرد.


یادواره لاله های روشن

بار دیگر لاله های روشنی که رفتند، دیدگان جاماندگان راهشان را شُستند و اتفاقی جدید در قلوب دانش آموزان این آموزشگاه نمایان شد.

 


نشستی با سفیران علم و ادب
مشورت تنها سلاحی است که می تواند انسان با تکیه بر آن، بهترین تصمیمات را برای مسائل مهم و تأثیرگذار به کار گیرد.
اطلاعیه
فعالیت های آموزشی
فعالیت های پرورشی
فضاها و امکانات آموزشی